Strona GłównaBiuro Biegłego Rewidenta Barbara Urbanowicz jest firmą audytorską prowadzoną przez osobę fizyczną.
Jako podmiot badający sprawozdania finansowe Biuro działa od 1995r. Biuro posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych potwierdzone wpisem nr 1040 na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.